Velkommen til Lagkage Bridge

 
Klubbens hjemmeside  Deltagerlisten  | Ny tilmelding  | Tilbage  | E-mail |  

Tilmeldinger til Lagkage Bridge.

Antal tilmeldte par ialt: 58 par. Kan sorteres ved klik på overskrift

Bemærk:  Der kan maksimalt tilmeldes 40 par. Yderligere tilmeldinger kommer på venteliste.

Par nr. 41 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 42 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 43 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 44 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 45 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 46 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 47 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 48 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 49 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 50 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 51 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 52 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 53 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 54 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 55 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 56 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 57 er tilmeldt ventelisten.
Par nr. 58 er tilmeldt ventelisten.


 Nr.  Spiller 1  Klub   Frokost   Spiller 2   Klub   Frokost 
 1 Annelise Dahl Aabenraa BC  Soeren Dahl Aabenraa BC 
 2 Hans Peter Christiansen Aabenraa BC  Hanne Christensen Aabenraa BC 
 3 Rigmor Gildberg Haderslev BC  Eva Johansen Aabenraa BC 
 4 Bent Gildberg Haderslev BC  Poul Johansen Aabenraa BC 
 5 Bente Evald  Aabenraa BC  Erik Evald  Aabenraa BC 
 6 IngeDahlstrup Lund Aabenraa BC  Maria Jensen Hjerter Dame 
 7 Lise Hock Aabenraa BC  Marianne J?rgensen Aabenraa BC 
 8 Mie Johannsen Aabenraa BC  Chr. Johannsen Aabenraa BC 
 9 Grethe Matzen Aabenraa BC  christian Matzen Aabenraa BC 
 10 Aase Damberg Aabenraa BC  Ulla Villumsen Aabenraa BC 
 11 Ellen Boisen Aabenraa BC  Erik Hansen Aabenraa BC 
 12 Birgit Brons Aabenraa BC  Inga Hansen Aabenraa BC 
 13 Alice Dahl Aabenraa BC  Niels Dahl Aabenraa BC 
 14 Bolette Johansen Aabenraa BC  Bodil Winther Aabenraa BC 
 15 Gitte Loudrup Aabenraa BC  Lis Dahl Aabenraa BC 
 16 Inger Marie J?rgensen Aabenraa BC  Orla Chr. J?rgensen Aabenraa BC 
 17 Marna Stamm Kolding BC  Metha Olsen Kolding BC 
 18 Ingrid Nasser Aabenraa BC  Lissi Wager Aabenraa BC 
 19 Ilse Damgaard Aabenraa BC  Lise Callesen Aabenraa BC 
 20 Eva Henriksen Aabenraa BC  Christian Henriksen Aabenraa BC 
 21 Erik Helsinghoff Aabenraa BC  Willy Eltved AaBC 
 22 Gerda Schilling Aabenraa BC  Gurli Elberg Aabenraa BC 
 23 Inger S?rensen Aabenraa BC  Anders S?rensen Aabenraa BC 
 24 Margit Grove  Aabenraa BC  Iver Struck Aabenraa BC 
 25 Lena Lund  Aabenraa BC  Margit Bladt Aabenraa BC 
 26 Lida Christensen Aabenraa BC  Niels Kempff Aabenraa BC 
 27 Esther Skytte J?rgensen Aabenraa BC  Inger Petersen Aabenraa BC 
 28 Anne Mette Christensen Enigheden, S?nderborg  Anne Marie Jessen Aabenraa BC 
 29 Lis Skibelund Aabenraa BC  Benthe Madsen Aabenraa BC 
 30 Kirsten Midtgaard Aabenraa BC  Karin Laue Aabenraa BC 
 31 Dora Madsen Gr?sten BK  Johnny Madsen Gr?sten BK 
 32 Dagny Beier  Aabenraa BC  Truels Beier Aabenraa BC 
 33 Edel rasmussen ?benr?  Herdis hansen Gr?sten 
 34 Inger Olsen Aabenraa BC  Margit Rieber Aabenraa BC 
 35 Sonja Mathiasen Enigheden, S?nderborg  Niels L Andersen Enigheden, S?nderborg 
 36 Ann Posselt Aabenraa BC  Brigitte Sicka Aabenraa BC 
 37 Dorthe Schack Aabenraa BC  Ellis Bruun Aabenraa BC 
 38 IlseFriedrichsen Haderslev BC  Christian Budde Haderslev BC 
 39 Astrid Jensen Aabenraa BC  Connie Hansen Aabenraa BC 
 40 Esther Hansen Haderslev BC  Arne Hansen Haderslev BC 
 41      
 42      
 43      
 44      
 45      
 46      
 47      
 48      
 49      
 50      
 51      
 52      
 53      
 54      
 55      
 56      
 57      
 58      

Ny tilmelding til Lagkage Bridge